QUY HOẠCH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN HUYỆN AN PHÚ

Quy hoạch trụ sở làm việc Công an huyện An Phú tỉnh An Giang đặt tại quốc lộ 91C, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang, diện tích khu đất 0,6663ha, tổng diện tích sàn làm việc và ở doanh trại là 1.400m2 được đầu tư những năm 1990, hiện trạng đã xuống cấp  và không đủ diện tích làm việc theo quy định, trong khi đó quân số hiện tại là 120 cán bộ chiến sĩ và nhu cầu biên chế đến năm 2020 là 152 cán bộ chiến sĩ. Mặt khác, mặt bằng khu đất Công an huyện hiện trạng thấp hơn khu vực xung quanh và tỉnh lộ 91C trung bình từ 0,5m đến 1,5m.

Đầu tư xây dựng trụ sở Công an huyện An Phú là tạo nơi làm việc, ăn, ở cho các bộ, chiến sĩ, tạo sự ổn định an ninh, trật tự, môi trường đầu tư và an sinh xã hội, góp phần vào ổn định và phát triển bền vững kinh tế – xã hội. Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện và của vùng, phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản I, điều 18, Luật đầu tư công.

Bản vẽ phối cảnh quy hoạch trụ sở làm việc Công An huyện An Phú

Địa điểm: Thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang

Diện tích: 30.894 m2.

Quy hoạch trụ sở làm việc Công An An Phú

Quy mô đầu tư

Nhà làm việc: Xây dựng 01 nhà 3 tầng cấp III; Diện tích xây dựng tầng trệt 790m2; Tổng diện tích sàn xây dựng 2.296m2

Nhà tiếp dân: Xây dựng 01 nhà 1 tầng cấp IV; Tổng diện tích sàn xây dựng 225m2

Nhà ăn: Xây dựng 01 nhà 1 tầng cấp III; Diện tích xây dựng 456m2

Nhà ở cán bộ chiến sĩ: Xây dựng 01 nhà 2 tầng cấp III; Diện tích xây dựng 436m2; Tổng diện tích sàn xây dựng 436m2; Tổng diện tích sử dụng 860m2;

Nhà xe: Xây dựng 01 nhà xe ôtô 1 tầng, diện tích xây dựng là 188m2; 01 nhà xe môtô 1 tầng cho cán bộ nhân viên, diện tích xây dựng là 160m2; 01 nhà xe môtô 1 tầng cho khách, diện tích xây dựng là 40m2

Nhà đa năng: Xây dựng 01 nhà diện tích xây dựng là 700m2;

Cổng – tường rào – Nhà bảo vệ: Xây dựng 02 nhà nhà bảo vệ 1 tầng cấp IV, diện tích xây dựng là 16m2

Các hạng mục phụ trợ

Sân đường – Cây xanh: Sân BTCT; Cây xanh trồng các loại: Xà cừ, cao, cỏ chỉ Nhật và các loài hoa đặc trưng của địa phương.

Cấp nước: Lấy từ hệ thống cấp nước của khu vực cấp lên các bồn đặt trên mái, từ đó cấp đến các thiết bị dùng nước.

Thoát nước: Nước mặt, nước sinh hoạt được thu về hệ thống mương + hố ga sau đó thoát ra hệ thống thoát chung của khu vực; nước + phân từ các thiết bị vệ sinh được thu về hầm tự hoại trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Cấp điện: Điện cấp cho công trình bằng TBA 220V/380V-50Hz-3x300KVA lấy từ lưới điện trung thế của khu vực.

Hệ thống cáp mạng – Điện thoại – TV: Đấu nối với hệ thống cáp hiện có của khu vực.

San lấp mặt bằng: San lấp đạt cao trình +3,00, đảm bảo cao trình vượt lũ theo Công văn số 1296/SXD-HĐXD ngày 08  tháng 7 năm 2015 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang Ban hành Quy định về cao trình thiết kế cho các công trình sử dụng vốn nhà nước, các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư từ các nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

5/5 - (1 bình chọn)