QUY HOẠCH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN HUYỆN IAPA

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa. Huyện Iapa nằm phía đông trên trục đường quốc lộ 25 nối với các huyện phía đông tỉnh Gia Lai và đi tỉnh Phú Yên nối với quốc lộ 1A đi các tỉnh duyên hải miền trung, huyện có 10 đơn vị hành chính; 01 thị trấn Ia pa, 09 xã; Chư Mố, Ia Broai, Ia Kdam, Ia Tul, Ia Trok, Ia Mron, Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân.

Huyện Iapa là một trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa dịch vụ thương mại gắn kết với các huyện phía đông của tỉnh Gia Lai như huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa huyện Krong Pa.

Quy hoạch trụ sở làm việc Công an huyện Iapa1

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa – Sơ đồ vị trí thuê đất

Quy hoạch trụ sở làm việc Công an huyện Iapa2

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa – Mặt bằng hiện trạng cơ sở

Huyện Iapa có nhiều đồng bào sinh sống chủ yếu là đồng bào Ba Na, Jarai. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ công an, CBCS Công An tỉnh Gia Lai đã và đang xây dựng cơ sở làm việc cho CBCS công an huyện Ia Pa đảm bảo nhu cầu làm việc và công tác trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hộị ngày càng cao. Tăng cường công tác bảo vệ An ninh Quốc gia nhất là khu vực Tây nguyên luôn có tình hình chính trị phức tạp. Giải quyết về nhu cầu nơi làm việc, ăn ở đi lại của cán bộ chiến sĩ, góp phần tôn tạo cảnh quan chung, môi trường đô thị của huyện Iapa.

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa3

Quy hoạch trụ sở làm việc Công an huyện Iapa – Nhà làm việc hiện trạng ban đầu

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa4

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa – Nhà xe hiện trạng ban đầu

Huyện Ia Pa được chia tách từ huyện Ia uyn Pa theo nghị định 104/2002/NĐ-CP ngày 18-12-2012 của Chính Phủ. Cơ sở Công An huyện được đầu tư xây dựng từ năm 2004 cho đến nay, trên cơ sở tổng thể chưa có quy hoặc tổng thể. Các công trình đầu tư theo từng giai đoạn nên manh mún chưa mang tính hệ thống, chưa đồng bộ thống nhất, chính vì điều này làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng làm việc, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ. Công tác đầu tư dàn trải theo từng dự án nhỏ.

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa5

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa – Nhà làm tạm giữ hành chính hiện trạng ban đầu

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa6

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa – Kho vật chứng hiện trang ban đầu

Vì vậy công tác lập dự án tổng thể, định hướng đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc đáp ứng nhu cầu cần thiết cho Cán bộ chiến sĩ với các trang thiết bị văn minh hiện đại và thích nghi với tình hình mới đến năm 2020. Định hướng quy hoạch chuẩn hóa các cơ sở làm việc của Công an huyện Iapa để đầu tư xây dựng có hiệu quả phù hợp với yêu cầu sử dụng. Xác định quy mô các cơ sở làm việc đến năm 2020.

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa7

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa – Nhà trực cổng hiện trang ban đầu

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa8

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa – Nhà hỏi cung + kho, bếp phạm hiện trang ban đầu

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa9

Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Iapa – Nhà làm việc CSGT hiện trang ban đầu

PHỐI CẢNH QUY HOẠCH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN HUYỆN IAPA

Vị trí: Đường tỉnh lộ 662, Xã Ia Mron, Huyện Ia pa, Tỉnh Gia Lai

Quy mô diện tích: 16.351,8m2

QUY HOẠCH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN HUYỆN IAPA10

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở Công an huyện IaPa đến năm 2020

STT

Loại đất CBCS S.đất

XD C.trình

S.hiện có Thừa(+)

Thiếu(-)

Ghi chú

1 Xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện Iapa 125 8.600 10.968 Đủ diện tích đất bố trí làm việc, ăn ở.
2 Khu tạm giữ 50p, kho vật chứng L3 6.400 Đủ diện tích bố trí khu giam kho
Tổng cộng   15.000 16.354 +1.354

Rate this post