QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CÔNG AN THỊ XÃ AYUN PA

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa nhằm tạo nên một cơ sở làm việc với các trang thiết bị văn minh hiện  đại và thích nghi với tình hình mới. Góp phần tạo nên cảnh quan chung của thị xã Ayun Pa. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh Quốc gia nhất là khu vực Tây Nguyên có tình hình chính trị phức tạp. Đảm bảo chỗ làm việc ăn ở, doanh trại và sinh hoạt cho 125 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 110 CBCS và 15 CSNV.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa1

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan công an thị xã Ayun Pa – Mặt bằng tổng thể

Thị xã Ayun Pa được thành lập theo Nghị định 50/2007.NĐ-CP ngày 30-03-2007 của chính phủ trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Ayun Pa. Vị trí địa lý:

  • Phía Đông giáp huyện Ia pa và huyện Krông Pa
  • Phía Tây giáp huyện Phú Thiện
  • Phía Nam giáp huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk
  • Phía Bắc giáp huyện Phú Thiện và huyện Ia Pa

Hiện tại trụ sở làm việc công an thị xã Ayun Pa rất chật chội, xuống cấp không đáp ứng được điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ và phục vụ công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa2

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa – Hiện trạng nhà làm việc 2 tầng

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan công an thị xấ Ayun pa6

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc CA thị xã Ayun pa – Hiện trạng nhà làm việc đội CSGT

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan công an thị xấ Ayun pa7

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa – Hiện trạng nhà bếp, ăn tập thể

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan công an thị xấ Ayun pa8

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa – Hiện trạng nhà tiếp dân

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan công an thị xấ Ayun pa9

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa – Hiện trạng nhà để xe

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan công an thị xấ Ayun pa10

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa – Hiện trạng nhà làm việc 

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan công an thị xấ Ayun pa11

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa – Hiện trạng nhà kho

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan công an thị xấ Ayun pa12

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa – Hiện trạng nhà ở CBCS

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan công an thị xấ Ayun pa13

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa – Hiện trạng cổng

Xây dựng cải tạo, mở rộng hoàn chỉnh cơ sở làm việc của công an thị xã Ayun Pa nhằm tạo nên một cơ sở làm việc với các trang thiết bị văn minh hiện đại và thích nghi với tình hình mới, góp phần tạo nên cảnh quan chung của thị xã Ayun Pa, tăng cường công tác bảo vệ an ninh Quốc gia nhất là khu vực Tây nguyên có tình hình chính trị phức tạp.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa3

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa – Hiện trạng nhà làm việc+ ở doanh trại + 6 hội trường

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa4

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa – Hiện trạng cổng thường trực

Địa điểm xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa thuộc Công an tỉnh Gia Lai nằm tạị đường Trần Quốc Toản, thị xã Ayun pa tỉnh Gia Lai.

Vị trí khu đất được giới hạn như sau:

  • Phía Bắc giáp khu dân cư.
  • Phía Nam giáp đường Trần Quốc Toản
  • Phía Đông giáp đường Kpa Klong
  • Phía Tây giáp khu dân cư

Phối cảnh tổng thể quy hoạc trụ sở làm việc Công An thị xã Ayun Pa

>>Xem thêm: Quy hoạch kiến trúc cảnh quan công an thị xã An Khê

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công an thị xã Ayun Pa5

Hiện trạng sử dụng đất

Nội dung sử dụng đất Diện tích xây dựng (m2)
Tổng diện tích khu đất 23.084
Diện tích xây dựng nhà làm việc 2 tầng ( nhà số 1 – TMB hiện trạng) 320
Diện tích xây dựng nhà làm việc 2 tầng ( nhà số 17 – TMB hiện trạng) 270
Diện tích nhà làm việc 1 tầng  ( nhà số 13 – TMB hiện trạng) 163
Diện tích nhà làm việc đội CSGT ( nhà số 4 – TMB hiện trạng 85
Diện tích nhà tiếp dân ( nhà số 5 – TMB hiện trạng) 71
Diện tích nhà làm việc + hội trường + ở  (nhà số 2 – TMB hiện trạng) 467
Diện tích nhà bếp ăn tập thể ( nhà số 11 – TMB hiện trạng) 82
Diện tích nhà vệ sinh ( nhà số 10 – TMB hiện trạng) 25
Diện tích nhà vệ sinh chung ( nhà số 3 -TMB hiện trạng) 40
Diện tích nhà trực cổng ( nhà số 6 – TMB hiện trạng) 68
Diện tích nhà để xe 2 bánh + gara ô tô ( nhà số 8 – TMB hiện trạng) 143
Nhà ở cán bộ chiến sỹ ( nhà số 12 – TMB hiện trạng) 70
Diện tích nhà tạm giữ hành chính ( nhà số 14 – TMB hiện trạng) 95
Diện tích nhà thăm gặp ( nhà số 15 – TMB hiện trạng) 19
Diện tích nhà kho vật chứng ( nhà số 16 – TMB hiện trạng) 180
Diện tích nhà kho ( nhà số 9 – TMB hiện trạng) 75
Tổng diện tích xây dựng 2.101
Khu tạm giam 1.800
Diện tích sân bê tông 5.100
Mật độ xây dựng công trình 9.1%
Rate this post