QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CÔNG AN THỊ XÃ AN KHÊ

Thị xã An Khê nằm phía Đông trên trục đường Quốc Lộ 19 đi các huyện phía Đông Nam Tỉnh Gia Lai, nối với Quốc Lộ 1A, đi tỉnh Bình Định và các tỉnh duyên hải miền trung. Diện tích 19.912,10Ha, dân số 63.118 người. Thị xã An Khê được thành lập ngày 09/12/2003

Thị xã An Khê được nâng cấp lên từ Thị trấn loại V thành Thị xã đô thị loại IV, Cơ sở Công An thị xã đã được ĐTXD theo các huyện trước đó đến nay. Trên cơ sở tổng thể chưa có quy hoạch tổng thể. Các công trình đầu tư theo từng giai đoạn nên manh mún, chưa mang tính hệ thống, chưa đồng nhất, chính vì điều này làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng làm việc, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu của CBCS. Công tác đầu tư dàn trải trải theo từng dự án nhỏ.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê2

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Sơ đồ đất

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ, Đảng ủy ban giám đốc Công An tỉnh có chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở làm việc Công An thị xã An Khê thuộc Công an tỉnh Gia Lai theo kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước, phân bố vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020

Khảo sát đánh giá hiện trạng:

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê3

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Mặt bằng hiện trạng

Vị trí: Đường Quang Trung quốc lộ 19, Phường Tây Sơn, thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

Quy mô diện tích: 9.473,5m2 cấp theo quyết định số 37/QĐ_UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/01/1997; 1.494,1 m2 thỏa thuận vị trí của UBND thị xã An Khê năm 2014. Tổng diện tích đất là 10.967,6m2

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê4

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Hiện trạng nhà làm việc A

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê6

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Hiện trạng nhà làm việc B

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê7

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Hiện trạng nhà làm việc CSGT và CS 113

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê5

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Hiện trạng nhà tạm giữ hành chính

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê8

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Hiện trạng nhà ở doanh trại

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê9

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Hiện trạng bếp, nhà ăn CBCS

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê10

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Hiện trạng Gara để xe ô tô

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê11

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Hiện trạng nhà trực quản giáo hỏi cung

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê12

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Hiện trạng nhà ở CBCS

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê13

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Hiện trạng nhà trực cổng, tiếp dân

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê14

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Hiện trạng nhà trực cổng thuộc PGD ĐT

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê15

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Hội trường thuộc PGD ĐT

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê16

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Phòng lưu trữ

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê17

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê – Nhà làm việc thuộc PGD ĐT

 Phối cảnh quy hoạch kiến trúc cảnh quan Trụ sở làm việc Công An Thị Xã An Khê

Vị trí: Đường Quang Trung quốc lộ 19, Phường Tây Sơn, thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

Quy mô diện tích: 9.473,5m2

>>Xem thêm: Quy hoạch trụ sở làm việc công an huyện Chư Sê

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Công an thị xã An Khê - Ảnh hiện trạng ban đầu 1

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở Công an thị xã An Khê đến năm 2020

STT Loại đất CBCS S.Đất

XD

C.trình

S.Hiện có Thừa(+)

Thiếu(-)

Ghi chú
1 Xây dựng trụ sở làm việc Công an thị xã An  Khê 125 8.300 10.967,60 Đủ diện tích đất bố trí làm việc ăn ở
2 Khu tạm giữ 50p, kho vật chứng L3 6.400 Thiếu diện tích, QH di dời vị trí khác
 Cộng   14.700 10.967,60 -3.732,400

 

Rate this post